Politika kvality

Základním cílem naší firmy je jednoznačně kvalita a včasnost dodávek. Jsme připraveni reagovat na veškeré požadavky a nároky našich zákazníků. Úspěch naší firmy je založen na pružnosti a individuálním přístupu ke každému zákazníkovi.


Kvalita dodávaných látek je zabezpečena dlouholetou znalostí jednotlivých dodavatelů. Každý z našich partnerů je každoročně prověřován zda je schopen naplnit naše/Vaše požadavky, případně navštěvován. Tím zaručujeme promptnost a kvalitu zboží.


Kvalitu služeb poskytovaných naší firmou vidíme v širokém rozsahu naší nabídky a možnosti dodávat i velmi neobvyklé materiály. Nabízíme služby v odborném poradenství, dokážeme, většinou ve spolupráci s našimi zahraničními partnery, zákazníkovi vyřešit jeho technické problémy i nabídnout kompletní servis v oblasti dodávek surovin.


Naši zákazníci v nás nacházejí spolehlivého partnera. Zásluhu na tom má dodržování smluvených i obchodních podmínek, termínů dodávek, kvality materiálů, plnění různých požadavků na obaly apod.


Naše procesy jsou efektivně řízeny a neustále zlepšovány. Potřeby našich zákazníků jsou přijímány jako podněty pro další vývoj našich služeb. Vizí naší firmy je neustálé zvyšování kvalifikace pracovníků a zlepšování již používaných postupů.


Tato naše politika je závazná pro všechny naše spolupracovníky a vyžaduje jejich neustálou podporu v zájmu neustálého zvyšování úrovně kvality produktů a poskytovaných služeb. Vedení firmy se zavazuje k naplňování politiky jakosti, k neustálému zlepšování systému managementu jakosti a k trvalé orientaci na spokojené zákazníky.

Mgr. Pavel Jursík

Přejete si dostávat novinky do emailu?