INDIS

Indis Group je skupina přibližně 30 firem obchodujících chemickými produkty, které operují ve třiceti zemích celého světa. Jedná se o úspěšné firmy, které dodávají chemikálie pro použití například ve farmaceutickém průmyslu, potravinářském průmyslu, povrchových úpravách kovů, výrobě chemických produktů atd. Spolupráce členských zemí je založena na naprosté otevřenosti a důvěře.

Díky tomu se jedná o velmi účinný mezinárodní marketingový nástroj, který umožňuje nejenom
nacházet zajímavé nové zdroje chemikálií v různých zemích světa, ale také uplatňovat výrobky domácích výrobců na trzích, kde operují členské firmy. INDIS má své členy například v Německu, Itálii, Austrálii, Belgii, Finsku, Singapuru, Indii, Taiwanu, USA, Japonsku, Malaysii a dalších.

Každý rok se v jedné z členských zemí pořádá výroční setkání, kde jednotlivé firmy prezentují nové nápady a nové výrobky, které v minulém období úspěšně uvedly na trh a které by mohly být zajímavé i pro ostatní členy v dalších zemích.

Členství ve skupině INDIS je velkým přínosem pro naši firmu. Od roku 1998, kdy se ALCHIMICA stala členem seskupení došlo k výraznému nárůstu obratu a došlo k rozšíření aktivit o export do mnoha zemí, který byl v mnoha případech nebyl možný bez využití kontaktů a informací získaných od partnerů z členských firem.

Přejete si dostávat novinky do emailu?