O společnosti ALCHIMICA s.r.o.

ALCHIMICA dodává chemikálie a suroviny pro vědu, vývoj, výzkum a speciální výrobu.

Naše společnost dodává chemikálie a suroviny pro širokou škálu aplikací a pro různá odvětví průmyslu. Zároveň jsme se stali významným dodavatelem surovin pro výrobu doplňků stravy, potravin a pro farmaceutickou výrobu. Chemie nás ale baví i v malém měřítku a proto jsme také dodavatelem chemikálií, reagencií a biochemikálií pro vědu a výzkum, zdravotnictví a podobně.

Struktura obchodních aktivit je velmi rozmanitá, proto jsme obchodní činnost rozdělili do tří divizí:

Divize Chemie a farmacie
Potravinářská divize
Divize Věda a výzkum

Naše společnost je ryze česká, dobře rozumí podmínkám na trhu ČR a SR. Zároveň je ale pevně ukotvena v mezinárodním obchodě. Naše globální 25 leté zkušenosti promítáme do vstřícné a osobně pojaté profesionality směrem k naši zákazníkům.

ALCHIMICA získala v roce 2006 Certifikát systému managementu jakosti ISO 9001:2001. Systém managementu jakosti zahrnuje činnosti „Dovoz a vývoz průmyslových, čistých a laboratorních chemikálií a dovoz a distribuci potravinářských a krmivářských surovin“. Náš certifikát kvality je každoročně certifikován Lloyd´s Register Quality Assurance.

INDIS

Mezinárodní aktivity společnosti Alchimica jsou již přes dvacet let zastřešeny členstvím společnosti ve skupině Indis Group. Toto mezinárodní uskupení zahrnuje přibližně 30 firem obchodujících s chemikáliemi, surovinami pro výrobu doplňků stravy a farmaceutickými látkami, které pocházejí ze 30 zemí celého světa. Jedná se o úspěšné firmy, které dodávají chemikálie pro použití například ve farmaceutickém průmyslu, potravinářském průmyslu, povrchových úpravách kovů, výrobě chemických produktů atd. Spolupráce členských zemí je založena na naprosté otevřenosti a důvěře.

Díky tomu se jedná o velmi účinný mezinárodní marketingový nástroj, který umožňuje nejenom
nacházet zajímavé nové zdroje chemikálií v různých zemích světa, ale také uplatňovat výrobky domácích výrobců na trzích, kde operují členské firmy. INDIS má své členy například v Německu, Itálii, Austrálii, Belgii, Finsku, Singapuru, Indii, Taiwanu, USA, Japonsku, Malaysii a dalších.

Každý rok se v jedné z členských zemí pořádá výroční setkání, kde jednotlivé firmy prezentují nové nápady a nové výrobky, které v minulém období úspěšně uvedly na trh a které by mohly být zajímavé i pro ostatní členy v dalších zemích.

Členství ve skupině INDIS je velkým přínosem pro naši firmu. Od roku 1998, kdy se ALCHIMICA stala členem seskupení došlo k výraznému nárůstu obratu a došlo k rozšíření aktivit o export do mnoha zemí, který byl v mnoha případech nebyl možný bez využití kontaktů a informací získaných od partnerů z členských firem.

Responsible Care

ALCHIMICA je od roku 2005 držitelem osvědčení Svazu chemického průmyslu České republiky Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii.

Svaz chemických obchodníků a distributorů (SCHOD)

ALCHIMICA je členem SCHOD (Svaz chemických obchodníků a distributorů ). SCHOD vznikl v roce 1998 jako Sekce Svazu chemického průmyslu České republiky.
Na podzim r.2003 byl ustaven nezávislý Svaz chemických obchodníků a distributorů České republiky– SCHOD ČR a stal se
řádným členem Evropské federace chemických obchodníků FECC, mezinárodní rady svazů chemických obchodníků ICCTA a přidruženým členem Svazu chemického průmyslu České republiky SCHP ČR.
V současné době má čtrnáct členských společností.

HACCP

Přejete si dostávat novinky do emailu?