O společnosti ALCHIMICA s.r.o.

ALCHIMICA dodává chemikálie a suroviny pro vědu, vývoj, výzkum a speciální výrobu.

Sortiment firmy je velmi široký od některých základnich chemických surovin, přes potravinářské a krmivářské přísady po organické intermediáty, čisté a speciální chemikálie a farmaceutické chemikálie, dle požadavků zákazníků. Zároveň dodává laboratorní chemikálie od předních světových výrobců.

Chemikálie dovážíme podle potřeby z celé Evropy, Asie, Jižní Afriky a USA. 

ALCHIMICA získala v roce 2006 Certifikát systému managementu jakosti ISO 9001:2001. Systém managementu jakosti zahrnuje činnosti dovoz a vývoz průmyslových, čistých a laboratorních chemikálií a dovoz a distribuci potravinářských a krmivářských surovin. 7. prosince 2009 byl společností Lloyd´s Register Quality Assurance schválen systém managementu jakosti ISO 9001:2008.

INDIS

Indis Group je skupina přibližně 30 firem obchodujících chemickými produkty, které operují ve třiceti zemích celého světa. Jedná se o úspěšné firmy, které dodávají chemikálie pro použití například ve farmaceutickém průmyslu, potravinářském průmyslu, povrchových úpravách kovů, výrobě chemických produktů atd. Spolupráce členských zemí je založena na naprosté otevřenosti a důvěře.

Díky tomu se jedná o velmi účinný mezinárodní marketingový nástroj, který umožňuje nejenom
nacházet zajímavé nové zdroje chemikálií v různých zemích světa, ale také uplatňovat výrobky domácích výrobců na trzích, kde operují členské firmy. INDIS má své členy například v Německu, Itálii, Austrálii, Belgii, Finsku, Singapuru, Indii, Taiwanu, USA, Japonsku, Malaysii a dalších.

Každý rok se v jedné z členských zemí pořádá výroční setkání, kde jednotlivé firmy prezentují nové nápady a nové výrobky, které v minulém období úspěšně uvedly na trh a které by mohly být zajímavé i pro ostatní členy v dalších zemích.

Členství ve skupině INDIS je velkým přínosem pro naši firmu. Od roku 1998, kdy se ALCHIMICA stala členem seskupení došlo k výraznému nárůstu obratu a došlo k rozšíření aktivit o export do mnoha zemí, který byl v mnoha případech nebyl možný bez využití kontaktů a informací získaných od partnerů z členských firem.

Responsible Care

ALCHIMICA je od roku 2005 držitelem osvědčení Svazu chemického průmyslu České republiky Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii.
Toto osvědčení společnost úspěšně obhájila v roce 2013.

Svaz chemických obchodníků a distributorů (SCHOD)

ALCHIMICA je členem SCHOD (Svaz chemických obchodníků a distributorů ). SCHOD vznikl v roce 1998 jako Sekce Svazu chemického průmyslu České republiky.
Na podzim r.2003 byl ustaven nezávislý Svaz chemických obchodníků a distributorů České republiky– SCHOD ČR a stal se
řádným členem Evropské federace chemických obchodníků FECC, mezinárodní rady svazů chemických obchodníků ICCTA a přidruženým členem Svazu chemického průmyslu České republiky SCHP ČR.
V současné době má čtrnáct členských společností.

Přejete si dostávat novinky do emailu?